Spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors odhaľuje výskumnú štúdiu „Kvalita života“ a prehľad o celosvetovom správaní spotrebiteľov

Neuss (Nemecko) 18. januára 2018 (PROTEXT/ots)

Svetový líder v automobilových interiéroch objavuje posun vo vnímaní s cieľom lepšie pochopiť a riešiť budúce potreby mobility

Podľa globálnej výskumnej štúdie, ktorú uskutočnila firma Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), získava kvalita života čoraz väčšiu hodnotu v porovnaní s bežnými definíciami úspechu na celom svete. Podľa sledovaní strategického výskumu spoločnosti YFAI, ktorý skúma trvalé ľudské potreby mieru, osobnej interakcie, bohatých skúseností, účelu a dobrého zdravotného stavu, je kvalita života globálnym mega trendom. Spoločnosť YFAI ako líder v dizajne a vývoji automobilových interiérov skúma dĺžku času, ktorý ľudia trávia vo svojich vozidlách a ako zdieľanie, vlastníctvo a iné faktory kvality života ovplyvňujú využitie tohto času.

Štúdia o hlavných trendoch je reakciou na rastúci význam automobilových interiérov, pretože ľudia trávia vo svojich vozidlách každý deň čoraz viac času. V rámci štúdie sa do on-line prieskumu zapojilo 2 000 účastníkov v Číne, Nemecku a Spojených štátoch s cieľom pochopiť, ako spotrebitelia definujú kvalitu života v rozličných regiónoch, ako to ovplyvňuje ich rozhodovacie procesy a ako môže toto poznanie viesť k lepším budúcim skúsenostiam s mobilitou. Výsledky štúdie ukazujú, že na vrchol sa dostáva osem aspektov kvality života ako kľúčové ovplyvňujúce faktory. Tri z nich - bezpečnosť, fyzická pohoda a kvalita - sú takmer univerzálne vo všetkých regiónoch. Hoci hodnoty kvality života sa menia v závislosti od veku, emócie, kontakty a vzťahy zostávajú dôležité vo všetkých vekových skupinách.

„Rozpoznanie kvality života ako hnacej sily pre zmenu a inovácie v štúdii týkajúcej sa tohto celosvetového mega trendu bolo pre nás dôležité ako spôsob na prehĺbenie našich poznatkov a na pochopenie očakávaného vplyvu na preferencie spotrebiteľov v oblasti nových ponúk mobility,“ povedala Renae Pippel, Director of Strategic Research pre spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors.

Pri definovaní kvality života štúdia poukazuje na to, že krajiny sa na seba viac podobajú, než sa odlišujú, hoci jemné rozdiely medzi nimi zostávajú. Napríklad Nemecko kladie väčší dôraz na skúsenosti, kým v Spojených štátoch a Číne je významnejšou prioritou interakcia s vecami. Spojené štáty sú jedinečné v tom, že účel a motiváciu považujú za kľúčové prvky kvality života. Šetrnosť k životnému prostrediu v Spojených štátoch klesá na najnižšiu úroveň, avšak v Číne ako aj v Nemecku sa dostala na popredné miesto.

Vo vzťahu k rozhodnutiam v oblasti mobility vnímajú spotrebitelia jedinečné výhody osobných áut v porovnaní s alternatívnymi možnosťami dopravy podľa z toho, ako obohacujú dimenzie kvality života. Riešenia osobnej dopravy sú cenené kvôli svojej rýchlosti a flexibilite pri cestovaní na dlhé vzdialenosti, pretože poskytujú pohodlie a slobodu, čím ovplyvňujú kvalitu života. Služby zdieľania vozidiel sú cenené vzhľadom na ich schopnosť obísť stres súvisiaci s riadením a najčastejšie ich využívajú čínski spotrebitelia, po ktorých nasledujú Američania a Nemci. Akonáhle spotrebitelia vyskúšajú služby zdieľania mobility, majú na všetkých trhoch tendenciu využívať ich aj naďalej. Len malé percento respondentov uvádza, že vyskúšali ísť alebo zdieľať auto s niekým iným len raz.

Na základe výsledkov štúdie a získaného prehľadu výskumný tím spoločnosti Yanfeng Automotive Interiors dospel k záveru, že rozhodujúcim faktorom pre pochopenie kvality života, pokiaľ ide o mobilitu, nie je nevyhnutne vybraná služba alebo dokonca spoločný model vlastníctva mobility, ale skôr čas, ktorý cestujúci trávi vo vozidle. Pri kratších interakciách, skúsenostiach so zdieľaním vozidla alebo jazdy trvajúcich 15 až 20 minút, sa objavuje súbor priorít, ktorý sa výrazne líši priorít vlastníctva a tradičného viacročného vzťahu majiteľa s automobilom. U výletov na stredné vzdialenosti, ktoré môžu trvať niekoľko hodín, majú spotrebitelia vlastný súbor priorít a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života.

Nový filter minút, hodín a rokov tímu spoločnosti YFAI evidentne ukázal, prečo tradičné produkty mobility (napr. automobily) nie sú ideálne vhodné pre novo zistené úlohy, ako napr. dochádzanie počas krátkej doby prostredníctvom zdieľania vozidla. Schopnosť navrhnúť správne vozidlá a interiéry sa nezakladá iba na pochopení ich praktických funkcií a vlastností, ale aj na zameraní a poskytnutí správnej skúsenosti počas určitej konkrétnej doby trvania cesty. Poznanie, že auto má len 20 minút na splnenie prísľubu svojej značky, služby či produktu voči cestujúcemu, predstavuje iný predpoklad v porovnaní so spôsobom, akým boli autá tradične navrhované, vyvíjané, uvádzané na trh a predávané. Spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors bude využívať tento cenný pohľad, aby ovplyvnila a usmernila budúce produktové inovácie s cieľom zlepšiť budúce skúsenosti v aute, či už pôjde o zdieľané alebo vlastnené vozidlo, a bez ohľadu na to, či bude interakcia medzi cestujúcimi trvať minúty, hodiny alebo roky.

Ďalšie informácie Vám radi poskytnú:

Yanfeng Automotive Interiors

Jagenbergstraße 1

41468 Neuss

Nemecko

Astrid Schafmeister

Tel.: +49 2131 609-3028

E-Mail: astrid.schafmeister@yfai.com

O Yanfeng Automotive Interiors

Spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) je globálnym lídrom v oblasti automobilových interiérov. Spoločnosť YFAI nanovo zadefinovala to, ako ľudia trávia svoj voľný čas, ako pracujú a ako sa hrajú v interiéroch svojich vozidiel v súčasnosti i v budúcnosti. Spoločnosť so sídlom v Šanghaji má približne 110 výrobných závodov a technických centier v 20 krajinách a zamestnáva viac ako 33 000 zamestnancov po celom svete. Navrhujú, vyvíjajú a vyrábajú interiérové komponenty pre všetky automobilky. Spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors bola založená v roku 2015 a je spoločným podnikom spoločnosti Yanfeng, jedného z popredných dodávateľov čínskeho automobilového priemyslu a spoločnosti Adient, medzinárodného lídra v oblasti výroby automobilových sedadiel. Viac informácií nájdete na stránke www.YFAI.com.

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Německo-automoto-automobilová-Yanfeng Automotive Interiors

Kategória

Doprava, stroje, autá, lietadlá, lode a zbrane

Oblasť

Európa, EÚ, NATO (es)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.