Pokrok vo vzdelávaní? Boj proti plagiátorstvu je opäť jednoduchší

Bratislava 28. februára 2018 (PROTEXT)

Pozrite sa na problémy s plagiátorstvom na Slovensku, mínusy zastaraných systémov, ktoré sa u nás používajú a spoznajte riešenie, ktoré môže byť u nás výrazným posunom k lepšiemu.

Keď sa povie vzdelávanie na Slovensku, plagiátorstvo je stále u mnohých tŕňom v oku. Systémy, ktoré majú pomôcť autorom prác vyhnúť sa mu, sú však nedostačujúce, kvôli čomu sa dostáva na verejnosť pomerne dosť plagiátov. A pritom sa stačí poobzerať po kvalitnejších a lacnejších alternatívach, ktoré máme priamo pod nosom.

Plagiáty v praxi

Plagiátorstvom sa definuje privlastňovanie si myšlienok a názorov iného autora za svoje vlastné. Bolo populárne v minulosti a nie je tomu inak ani dnes. Bojujú proti nemu dlhodobo nielen univerzity, na ktorých k nemu dochádza snáď najčastejšie, ale i mnohé štátne inštitúcie.

V roku 2009 vstúpila do platnosti novela zákona o vysokých školách, ktorá nariaďuje vysokým školám využívať Centrálny register záverečných prác, kam sa ukladá originálna práca s menom a priezviskom autora a názvom vysokej školy, zároveň sa zaviedol aj Antiplagiátorský systém na detekciu plagiátov. Systém by bol sám o sebe v poriadku, no pre spoľahlivý boj s plagiátorstvom je pomerne plytký a chýba mu pokročilejšia funkcionalita.

Používateľ pri využití systému len prakticky čaká po nahratí práce do systému na verdikt, či je jeho práca plagiátom alebo nie, resp. na koľko percent sa zhoduje s textom, ktorý bol už v minulosti publikovaný niekým iným. Takýto strohý výsledok dostane namiesto toho, aby mu systém pomohol vopred vyhnúť sa negatívnemu výsledku a poskytol mu hlbšie zanalyzovať jednotlivé chyby v texte.

Nový systém, pokročilejšie funkcie

Pre dokonalejšiu odbornú prácu sa aj u nás časom našlo riešenie, o ktorom však mnohí stále nevedia. V roku 2015 sa na Slovensku adaptoval globálny projekt proti plagiátorstvu, plag.sk. Je to online systém na kontrolovanie plagiátorstva vyvinutý litovskou spoločnosťou ACVK pre mnohé európske krajiny.

Nástroj je určený študentom, vyučujúcim a inštitúciám a umožňuje im podrobne analyzovať svoj text, nájsť konkrétne miesta v texte, ktoré vykazujú zhodu či dať konkrétne odporúčania na korektné používanie citácií. Dokumenty je možné pomocou plag.sk skontrolovať online úplne zadarmo. Používateľ má možnosť zaplatiť si podľa svojich potrieb len za extra funkcie.

Lepšie výsledky už za pár minút

Plag.sk je omnoho flexibilnejší nástroj, a teda iba nekonštatuje percentuálnu zhodu textu a mieru plagiátorstva, ale dáva skutočné odporúčania pre odbornejšiu prácu s dokumentom. Edukuje autorov, ako správne napísať prácu, ktorá bude naozaj originálna a ako formálne používať citácie či parafrázy, aby nebol poškodený žiaden iný autor.

Arturs Vinckevicius, zástupca systému plag.sk, hovorí o 3 základných princípoch, na ktorých sa ich online nástroj zakladá:

Je bezpečný. Žiadne dokumenty, ktoré sú nahrané, nebudú uložené do databázy.

Je zadarmo. Stačí nahrať prácu do systému a výsledky sú k dispozícii celkom zadarmo. Platená verzia sa vzťahuje iba na detailný report, v ktorom sa zvýrazní načerveno presná časť určená ako plagiát.

Je presný. Odhaľuje plagiátorstvo rovnako dobre ako iné nástroje, dokonca ešte spoľahlivejšie.

Pokroky na obzore?

Technológie idú s dobou v každom smere a takisto školstvo má k dispozícii čoraz viac modernejších nástrojov potrebných pre kvalitnú prácu svojich zverencov. Aj vďaka akceptovaniu nových postupov a precíznej kontrole prác a iných odborných publikácií je možné urýchliť krok k lepšiemu a kvalitnejšiemu vzdelávaniu na slovenských na školách a univerzitách.

Otázka možno len zostáva: Budú ochotné slovenské školy akceptovať na úkor moderného vzdelávania aj také nástroje, z ktorých nemajú čistý zisk?

Kontakt:

plagramme.com

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Slovensko-vzdělání-právo-počítače-Plag.sk

Kategória

Súdy, kriminalita, väzenstvo, nehody a nešťastia
Školstvo
Počítače, internet, telekomunikácie, pošta

Oblasť

Európa, EÚ, NATO (es)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.