Odkaz pre študentov: Kontrolujte si záverečné práce a vyhnite sa trestu

Bratislava 14. marca 2018 (PROTEXT)

Povinnosťou študentov nie je len napísať a odovzdať záverečnú prácu, ale aj uistiť sa, že je napísaná správne a nie je plagiátom. Netreba na to hodiny práce navyše. Aj u nás už máme dostupné nástroje, ktoré dokážu odhaliť plagiát a skontrolovať pred odovzdaním akúkoľvek prácu rýchlo a zadarmo.

Ak nechcete riskovať plagiát, za ktorý zaplatíte nielen finančne, ale v horšom prípade aj zlou povesťou či iným trestom, je lepšie spoliehať sa na vlastné zručnosti. Okrem nich aj v neposlednom rade na pomoc online nástrojov, ktoré dokážu byť pre autorov pri tvorbe a kontrole prác veľkým prínosom a odhaliť v predstihu aj ten najmenší náznak plagiátu.

Plagiátorstvo na akademickej pôde

Plagiátorstvo je v rámci vzdelávacích inštitúcií rozšírené nielen medzi študentmi, ale vo veľkej miere aj medzi samotnými vyučujúcimi a výskumníkmi, ktorí to robia či už vedome alebo nevedome. Nikto si, prirodzene, nemyslí, že by takéto autority nedodržiavali autorské zákony a málokto kontroluje dokumenty, ktoré vytvorili odborníci.

„Každý musí pochopiť, že autorské práva sa nevzťahujú len na študentov, ale na všetkých bez výnimky. Takisto od výskumníkov sa musí vyžadovať dodržiavanie zodpovedného prístupu k problematike plagiátorstva. Vysoké školy už dodržiavajú takéto postupy a ich výsledky sú výrazne lepšie než napríklad vo vládnych inštitúciách“, hovorí Arturs Vinckevicius, zástupca plag.sk.

Využite bezplatné online nástroje

Kontrolovať si každý odstavec mechanicky pomocou Google je síce bezplatné, no vyžaduje si enormné úsilie a čas, ktorý je pri kompletizovaní práce vzácny. Takáto kontrola správnych citácií, parafráz či využitia zdrojov nie je preto tou najlepšou voľbou, najmä čo sa týka jej efektívnosti.

Všeobecne sa odporúča, aby si študenti skontrolovali práce pred ich odovzdaním prostredníctvom online nástroja na kontrolu plagiátorstva.

V súčasnosti existuje množstvo online systémov, ktoré sa snažia plagiáty odhaliť, no je otázne, do akej miery sú dôveryhodné a plne funkčné. Do boja proti plagiátom nastupuje nová alternatíva - online nástroj plag.sk, ktorý je oproti zaužívaným systémom značne prepracovanejší, spoľahlivejší a prístupný pre všetkých zadarmo.

Zjednodušene vysvetlené, stačí nahrať vybraný dokument, systém ho analyzuje a určí plagiát podčiarknutím konkrétneho miesta v texte. Tak je možné vidieť presnú vetu, ktorá je plagiátom a včas ju opraviť.

Kontrola práce za pár minút

Tento bezplatný viacjazyčný nástroj dokáže detegovať viac než 120 jazykov, funguje na báze prepracovanej online analýzy autorských dokumentov, ktoré dokáže porovnávať v rámci množstva databáz.

V porovnaní s ostatnými nástrojmi má plag.sk niekoľko unikátnych funkcií. Už za pár minút dokáže nájsť zlé parafrázy a nájdené chyby zvýrazní priamo v texte odlišnými farbami podľa preddefinovaných kategórií. Čo je najdôležitejšie, nahrané dokumenty sa nezaraďujú do systémovej databázy, a tak je kontrola bezpečná.

Dokumenty je možné pomocou plag.sk skontrolovať online úplne zadarmo. Používateľ má možnosť zaplatiť si podľa svojich potrieb len za extra funkcie.

Viac zodpovednosti, menej plagiátov

Kontrola dokumentov, či už ide o práce študentov alebo výskumníkov, by mala byť dôležitou súčasťou celého tvorivého procesu. Plagiátorstvo netreba brať na ľahkú váhu. Zneužívanie originálnych diel bez uvedenia autora je trestané nielen finančne, no v neposlednom rade trpí aj osobná povesť.

V minulosti bolo a stále je problémom v rámci mnohých inštitúcií, pričom nejde ani o samotnú lenivosť študentov, ale o kritický a zodpovedný prístup k publikáciám, ktoré majú svojich originálnych autorov a ich ďalšie využívanie sa riadi určitými pravidlami.

Nielen vďaka moderným nástrojom, ktoré máme k dispozícii na kontrolu dokumentov, ale aj svojím prístupom je možné posunúť úroveň vzdelávania na Slovensku o krok ďalej.

Kontakt:

plagramme.com

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Slovensko-vzdělání-školy-komunikace-Plag.sk

Kategória

Školstvo
Počítače, internet, telekomunikácie, pošta

Oblasť

Európa, EÚ, NATO (es)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.