Ako vyriešiť dlhoročný problém s plagiátorstvom na Slovensku

Bratislava 17. mája 2018 (PROTEXT)

Na Slovensku máme 35 vysokých škôl, ktorých študenti vyprodukujú ročne desaťtisíce prác. Všetky majú jeden spoločný problém - veľké riziko plagiátorstva.

Máloktoré slovenské školy používajú nástroje, ktoré by dostatočne skontrolovali kvantum prác našich študentov. S plagiátorstvom pritom bojujeme už dlhé roky. Môže nám vôbec niečo pomôcť posunúť sa vpred?

Zastaraný systém nám nepomôže

Nedostatok efektívnych nástrojov, ktorý by pomohol vyučujúcim pri odhaľovaní a monitorovaní plagiátorstva, je v súčasnosti problémom na viacerých slovenských školách a univerzitách. Napriek tomu, že ide o dlhodobý problém, v roku 2008 boli na Slovensku iba dve vzdelávacie inštitúcie, ktoré používali systém na kontrolu plagiátorstva. Situácia sa stala vážnou a vyžadovala si zaviesť nové riešenie a prísnejšie pravidlá, ktoré by pomohli slovenským školám v boji s plagiátorstvom.

V roku 2009 vstúpila do platnosti vyhláška, ktorá nariaďuje vysokým školám využívať Centrálny register záverečných prác. Do tohto registra musia študenti ukladať svoje originálne záverečné práce s menom, priezviskom a názvom vysokej školy.

Zavedenie povinnosti používať tento nástroj bol pre Slovensko malým krokom vpred, no systém je stále pomerne plytký. Nerieši dostatočne problém s plagiátorstvom a chýbajú mu viaceré pokročilé funkcie. Študent po nahraní práce do systému len prakticky čaká na výsledok, či jeho práca obsahuje znaky plagiátorstva alebo nie, a teda koľko percentnú zhodu vykazuje. Zhoda znamená, že v danej práci sa nachádzajú časti textu, ktoré boli už predtým použité niekým iným.

Ako ďalej?

Aj na súčasnú situáciu však existuje riešenie. Hoci slovenské školy používajú dlhé roky zákonom stanovené nástroje na kontrolu plagiátorstva, stále sa vyvíjajú nové a efektívnejšie programy.

Tie môžu pomôcť študentom aj vyučujúcim jednoducho overiť si svoju prácu ešte pred nahratím do centrálneho registra záverečných prác (CRZP) a vyhnúť sa vysokým percentám zhody. Niektorí sa s novými softvérmi na kontrolu plagiátorstva už stretli, iným môžu značne uľahčiť život pri písaní záverečných prác.

Ako hovorí Arturas Vinckevicius, zástupca spoločnosti Plag.sk, ktorá funguje od roku 2011, ich systém sa zakladá na vylepšenom detekčnom algoritme na lepšie rozpoznanie plagiátorstva. Plne sa prispôsobuje potrebám zákazníkov aj vďaka neustálemu investovaniu do nových technológií.

V súčasnosti môžu vidieť používatelia systému aj tie najmenšie zmeny v texte, pretože systém je schopný odhaliť parafrázy, počet zhôd, atď. Svojimi jedinečnými funkciami pomáha školám v boji proti plagiátorstvu jednoduchým a inovatívnym spôsobom.

Z nástroja na kontrolu dokumentov sa zároveň stal aj edukačný systém, ktorý bezplatne učí nielen študentov správnemu používaniu citácií, parafráz a iných náležitostí zaujímavou a modernou formou. Ak chceme posunúť úroveň vzdelávania na Slovensku vpred, ďalší krok musia spraviť už samotné školy. Je iba na nich, ako využijú v boji s plagiátorstvom dostupné technológie.

Kontakt:

Plag.sk

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Slovensko-školy-počítače-Plag.sk

Kategória

Školstvo
Počítače, internet, telekomunikácie, pošta

Oblasť

Európa, EÚ, NATO (es)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.