Nové systémy môžu pomôcť v boji proti plagiátorstvu

Bratislava 23. mája 2018 (PROTEXT)

Napísať kvalitnú záverečnú prácu je pre študentov ťažké, najmä kvôli riziku plagiátorstva. Riešením môžu byť nástroje s vyspelými funkciami, s ktorými sa vyhnú plagiátorstvu bez problémov.

Písanie záverečnej práce je každý rok veľká výzva pre tisícky študentov. Predstavuje náročný proces časovo aj psychicky. Zber informácií, hľadanie zdrojov, kompletizovanie práce a popritom absolvovanie ostatných predmetov dá každému poriadne zabrať. Nečudo, že si študenti hľadajú rôzne cestičky, ako si písanie práce zjednodušiť, avšak častokrát aj nečestnými spôsobmi.

Starý systém má veľké medzery

Pri písaní textu a používaní cudzích zdrojov stačí zmeniť poradie slov, parafrázovať pôvodný text alebo preložiť text z cudzieho jazyka do slovenčiny a systém, ktorý kontroluje práce, si s tým nedokáže poradiť. V texte nenájde žiadne plagiátorstvo a študent odovzdá prácu, ktorá by bola inak označená za plagiát.

Navyše, študenti často zabúdajú na správne citovanie, úvodzovky, neuvádzajú k textu správne zdroje alebo si len skopírujú akýkoľvek text bez uvedenia zdroja. Riziko plagiátorstva sa tak značne zvyšuje.

Nemožno však viniť len študentov, nakoľko zásadnou chybou je aj používanie nedostatočných nástrojov na kontrolu plagiátorstva, ktorý im takéto chyby dovolí robiť. Súčasné systémy nemajú v sebe funkcie, ktoré by dokázali plagiátorstvo spoľahlivo odhaliť - po nahraní práce do centrálneho registra záverečných prác dostane študent iba výsledok, či jeho práca obsahuje zhodu alebo nie.

Situáciu môžu zachrániť moderné nástroje

Hoci slovenské školy používajú dlhé roky zákonom stanovené nástroje na kontrolu plagiátorstva, stále sa vyvíjajú nové a efektívnejšie programy. Vďaka nim si môžu študenti overiť svoje práce ešte pred nahraním do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) a vyhnúť sa veľkým percentám zhody.

Jedným z takýchto nástrojov je aj plag.sk, prepracovaný online systém na kontrolu plagiátorstva, ktorý používa už mnoho európskych krajín. Vznikol v Litve v roku 2011 a zakladá sa na vylepšenom detekčnom algoritme, ktorý pomáha odhaľovať plagiátorstvo v rôznych dokumentoch omnoho efektívnejšie.

Systém umožňuje už pred odovzdaním záverečnej práce kontrolovať a upravovať celý dokument, odhaliť nesprávne citovanie a parafrázovanie či využiť ďalšie praktické funkcie. Používateľ vidí všetky zmeny v texte, ktoré sú dokonca farebne odlíšené podľa druhu chyby.

Pokrok vďaka novým technológiám

Študenti môžu vďaka takýmto moderným a technologicky vyspelým nástrojom nielen mechanicky upravovať text na základe odporúčaní, ale zároveň sa naučiť zásady správneho písania prác s ohľadom na dodržiavanie autorských práv. A to úplne zadarmo. Ak máme záujem posunúť úroveň vzdelávania na Slovensku vpred, ďalší krok musia spraviť už samotné školy a ich študenti.

Kontakt:

Plag.sk

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Slovensko-školy-vzdělání-počítače-internet-Plag.sk

Kategória

Školstvo
Počítače, internet, telekomunikácie, pošta

Oblasť

Európa, EÚ, NATO (es)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.