Ako by mal vyzerať kvalitný nástroj na odhaľovanie plagiátorstva?

Bratislava 12. juna 2018 (PROTEXT)

Čím viac využívajú univerzity nástroje na detekciu plagiátorstva, tým sa nájde viac študentov, ktorí sa snažia tieto systémy obísť rôznymi spôsobmi. Zastarané systémy však nedokážu nové trendy v plagiátorstve odhaliť. Existuje u nás na túto situáciu riešenie?

Posledné roky môžeme pokojne označiť ako obdobie „copy-paste“ plagiátorstva (kopírovať-vložiť, pozn. red.) Dnes už to však nie je iba o kopírovaní textu z cudzích dokumentov, študenti sa snažia nájsť omnoho sofistikovanejšie cesty, ako si uľahčiť prácu, no často nekalým spôsobom.

Formy plagiátorstva sa postupom času líšia od jednoduchého kopírovania a kradnutia obsahu až po maskovanie plagiátorstva rôznymi cestami, ako napríklad iné usporiadanie viet či zmeny parafráz. Systémy, ktoré dokážu odhaliť len „obyčajné“ plagiátorstvo, sú dnes už považované za zastarané kvôli neschopnosti vyriešiť čoraz väčšie špekulantstvo študentov pri písaní prác.

„Ľudia si na riešenie problémov vyberajú vždy tú najmenej komplikovanú cestu - to je už nejako zakorenené v našej povahe. Najjednoduchšia cesta, ako byť plagiátorom, je skopírovať text bez uvedenia zdroja, no vyučujúci môžu skontrolovať dokument veľmi ľahko a odhaliť tak pomerne rýchlo prítomnosť plagiátorstva. Niektorí študenti robia to, že si len preložia text z cudzieho jazyka do svojho, zle ho parafrázujú, zmenia poradie slov vo vete alebo si nájdu iné cestičky, ako si nezákonne uľahčiť prácu. Takýto typ plagiátorstva sa odhaľuje omnoho ťažšie“, hovorí Arturs Vinckevicius, zástupca spoločnosti plag.sk - slovenského systému na odhaľovanie plagiátorstva.

Podľa štatistík zo systémov na kontrolu plagiátorstva, od začiatku roku 2018 bolo preverených viac než 95 000 dokumentov slovenských študentov. Výsledok je stále nepotešujúci, počet plagiátov neklesá, práve naopak. Kvalitnejšie nástroje sú dnes schopné odhaliť plagiátorstvo aj v angličtine, no čo v prípade ostatných jazykov? Ostane v nich plagiátorstvo nepovšimnuté?

„Systém na odhaľovanie plagiátorstva je prístupný ako pre študentov, tak aj pre vyučujúcich, čo môže pomôcť zníženiu miery plagiátorstva na akademickej pôde. Študenti si môžu jednoducho skontrolovať svoj text ešte pred nahraním do univerzitného systému pomocou nášho nástroja a včas si ho opraviť. Napriek tejto možnosti študenti stále posielajú vyučujúcim plagiáty. Často sa pýtame vyučujúcich, či je to skutočne tak a väčšinou dostávame na túto otázku kladnú odpoveď“, komentuje A. Vinckevicius.

K téme dodáva: „Nestačí odhaľovať plagiátorstvo len v niekoľkých jazykoch. Aby sme dosiahli lepšie výsledky a zvýšili úroveň vzdelávania, nutnosťou je pracovať multilinguálne. Parafrázy sú používané v niektorých jazykoch v najväčšej miere, a preto plánujeme pridať do systému funkciu, ktorá bude schopná odhaliť aj parafrázy, ktoré boli preložené z iného jazyka.“ Pre pohodlnejšiu prácu chcú v rámci systému plag.sk vytvoriť aj možnosť zdieľania kontrolovaného dokumentu medzi učiteľmi a študentmi, aby sa včas vyhli nepríjemnému výsledku.

Vyhubenie plagiátorstva je dlhodobý proces, hoci v súčasnosti množstvo slovenských univerzít stále nedbá na využívanie kvalitných systémov, ktoré by im v odhaľovaní plagiátov pomohli. Prispieť k lepším výsledkom môžu samotní študenti a vyučujúci, ktorí si budú dobrovoľne a zodpovedne kontrolovať svoje práce pomocou nástrojov určených na odhľaovanie plagiátorstva.

Kontakt:

Plag.sk

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Slovensko-školy-počítače-Plag.sk

Kategória

Školstvo
Počítače, internet, telekomunikácie, pošta

Oblasť

Európa, EÚ, NATO (es)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.