Prečo je plagiátorstvo v dnešnej dobe taký problém?

Bratislava (Slovensko) 20. marec 2019 (PROTEXT)

V roku 2018, skúmalo 30000 slovenských študentov pomocou systému plag.sk 90000 dokumentov.

Plag.sk je bezplatný online softvér na vyhľadávanie plagiátov a kontrolu, či náhodou daný text nie je duplikát. Overuje či text nie je skopírovaný z internetu. Plag.sk takto skenuje nahrané dokumenty od autora textu na základe rôznych kritérií. Spoločnosť Plag.com okrem toho, že varuje študentov a užívateľov o porušení autorských práv, kontroluje či chýba referencia alebo pomlčka. Funkcie tejto služby tiež zahŕňajú filtrovanie parafráz (nie doslovných), ktoré vás upozorňujú na to, že váš dokument je príliš podobný originálu.

Čo presne vlastne to plagiátorstvo je?

Plagiátorstvo predstavuje krádež alebo zneužitie celej alebo časti intelektuálnej tvorby. Plagiátorstvo je preto forma krádeže a podvodu. Môže mať mnoho foriem. Je možné ho objaviť v akomkoľvek vedeckom, technickom, literárnom alebo dokonca umeleckom diele.

Tento fenomén ja už dávno známy z histórie, ale v terajšej dobe spôsobuje omnoho vážnejší problém práve kvôli digitálnym technológiám a internetu. Internetové produkty sú v tejto dobe k dispozícii už len pár kliknutiami.

Aký je dôvod ľudí k plagiátorstvu?

Popularita digitálnej revolúcie stále rastie a internet a počítače uľahčujú získavanie informácií stále viac a viac.

Ľudia uvažujú o rýchlo získateľnej odmene prostredníctvom týchto prostriedkov. Veľa ľudí si však neuvedomuje riziko plagiátorstva pretože buď sa s tým ešte nestretlo alebo nevie čo do tejto koncepcie spadá a čo vlastne sa už pokladá za plagiát. Za plagiátorstvo sa pokladá napríklad toto:

1.Prezentácia práce iného autora, pričom si privlastňujete jeho dielo.

2.Skopírovanie slov a fráz iného autora.

3.Používanie textu bez zdroja.

4.Označenie zdroja textu je nesprávne.

5.Dokument obsahuje viac citácií ako je jeho vlastná myšlienka.

Veľa študentov si takto neuvedomuje, že vlastne podlieha plagiátorstvu a robí takto niečo nekalé. Študenti si často krát nie sú vedomí pravidiel citácie a niekedy sa aj nechtiac dopustia plagiátorstvu. Nedostatok vedomostí a informovanosti o tom čo to plagiátorstvo všetko zahŕňa môže ovplyvniť šírenie plagiátorstva. Vysokoškolský vzdelávací systém by tak mal umožňovať, aby sa študenti mohli oboznámiť s plagiátorstvom a pomôcť im hľadať riešenie.

Aké je teda riešenie na túto problematiku?

Tento fenomén je veľmi dôležitý a spôsobuje čoraz viac problémov. Môže mať aj na Slovensku trestné dôsledky.

V prvom rade by sa mali poskytovať komplexné a zrozumiteľné informácie nie len pre študentov ale pre všetkých ľudí, ktorí píšu texty. Je dôležitá presná znalosť zákona, prezentovaná praktickými príkladmi. Študenti by sa mali o tomto dozvedať viac už na školách pri štúdiu. Vysoké školy väčšinou netolerujú vôbec žiadne percento plagiátorstva vo svojich prácach. Pre študentov to je nevýhodné, pretože, aby nebol text plagiátom , musia nielen veľa študovať, ale potrebujú zohnať čo najviac podkladov pre prípravu diplomovej alebo dizertačnej práce. Je preto nevyhnutné, aby vzdelávacie inštitúcie dávali čoraz väčší priestor pre kreativitu a individuálne myšlienky.

Keďže takáto intelektuálna činnosť si vyžaduje veľa času, je užitočné keď sa študenti môžu na tento účel vzdelávať už v rámci univerzity alebo akejkoľvek školy. Riešenie problému plagiátorstva pravdepodobne nastane vďaka spoločnej spolupráci medzi inštitúciami a študentmi. Z dlhodobého hľadiska je dôležité toto spoločné úsilie, pretože nikto z oboch strán nedosiahne nič tým, keď sa porušuje zákon.

www.plag.sk

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Slovensko-školy-internet-služby-Plagramme

Kategória

Cestovný ruch a služby
Školstvo
Počítače, internet, telekomunikácie, pošta

Oblasť

Európa, EÚ, NATO (es)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.