Ako správne napísať tlačovú správu

Želaním každého zadávateľa, ktorý sa na Protext obráti, je, aby jeho správa zaujala čo najviac odberateľov spravodajstva (novinárov, firmy, štátne inštitúcie a ďalších). Váš text bude mať oveľa väčšiu šancu na úspech, ak dodržíte nasledujúce pravidlá:

  • Stručný titulok (príťažlivý, výstižný)
  • Miesto a dátum
  • Stručné zhrnutie obsahu do úvodných dvoch až troch viet
  • Text oznámenia
  • Citácie dôležitých predstaviteľov vašej spoločnosti vyjadrujúcich sa k hlavnej téme správy
  • Niekoľko základných informácií o samotnej spoločnosti, použiteľných ako „background“ pre novinárov
  • Kontakt na zástupcu vašej spoločnosti, ktorý je schopný poskytnúť novinárom ďalšie podrobnosti.

Samotný obsah musí byť samozrejme zaujímavý, aktuálny a predovšetkým pravdivý.

Príklad:

Služba Protext slúži svojim klientom už dvanásť rokov!

Praha 3. marca (PROTEXT)

Už dvanásť rokov využívajú českí i zahraniční klienti službu Českej tlačovej kancelárie PROTEXT. V jej súčasnej podobe ju ČTK zaviedla roku 1999 a je určená na distribúciu plného znenia tlačových oznámení a iných textov od spoločností či jednotlivcov.

Protext je rýchla a lacná služba, ktorá svojim klientom umožňuje sprostredkovanie priameho informačného kontaktu s novinármi českých i zahraničných médií, s nezávislými novinármi, ekonomickou sférou a štátnou správou alebo s odbornou verejnosťou. Všetci títo pracujú so správami Protextu ako s jedným z informačných zdrojov a vďaka nemu majú okamžite k dispozícii čerstvé a neskreslené informácie priamo zo zdroja ich vzniku. Prostredníctvom služby Protext možno zverejňovať nielen texty, ale aj fotografie.

Generálny riaditeľ ČTK JUDr. Milan Stibral o službe povedal: Rovnako ako je u nás zavedený Protext, funguje podobný servis takmer v každej zahraničnej agentúre. Je pre nás dôležité, aby sa úspešne rozvíjal, čo sa v súčasnosti veľmi dobre darí. Počet vydaných oznámení z roka na rok rastie.

O agentúre ČTK Česká tlačová kancelária vznikla v roku 1918. Jej poslaním je poskytovať objektívne a všestranné spravodajstvo (textové, obrazové, audio a video), ktoré dodáva všetkým významným oznamovacím prostriedkom, ale aj štátnym inštitúciám a firmám.

Kontakt:
tel.: +420 222 098 368, +420 222 098 175
e-mail: protext@ctk.cz
web: www.protext.sk