Plagiátorské programy luxus alebo nevyhnutnosť?

Len päť rokov dozadu sa plagiátorské programy pokladali za luxus, no v dnešnej dobe sú už nevyhnutnosťou. Všetko sa neustále vyvíja a tak ako na univerzity ročne prichádzajú tisícky študentov, je dôležité, aby mali všetci študenti rovnaké práva a povinnosti. Preto sa neustále zdokonaľujú aj plagiátorské programy, prostredníctvom ktorých je snaha dosiahnuť to, aby niektorí študenti na školách nekopírovali svoje práce od iných ľudí a zo zdrojov a neboli takýmto spôsobom zvýhodnení pred ostatnými ale, aby sami prinášali pridanú hodnotu do svojej práce. Hoci v minulosti sa dalo veľa textov v prácach falšovať, keďže plagiátorské programy neboli až také vyvinuté, dnes tomu už tak nie je.

V dobe keď sú informácie ľahko dostupné pre každého aj vďaka internetu, je dôležité dbať na to, aby informácie, ktoré študenti používajú vo svojich prácach neboli z nikade kopírované. K tomu, aby študenti neobchádzali a neporušovali zákon sa snaží prispievať plagiátorský program. Tento program je bezplatný online softvér, ktorý umožňuje tisíckam študentov, aby si urobili kontrolu svojich prác a mali tak istotu, že vo svojich prácach nemajú použité texty, ktoré už boli použité niekde inde na internete alebo v iných zdrojoch. Svoju prácu si viete takýmto spôsobom veľmi ľahko skontrolovať a viete si navoliť rôzne kritéria, čo všetko vlastne chcete kontrolovať.

Plagiátorstvo teda krádež alebo zneužitie intelektuálnej tvorby má samozrejme korene už ďaleko v minulosti. Hoci aj v minulosti sa práce od rôznych autorov zneužívali, tento problém nebol až taký vážny ako je tomu dnes, v dobe internetu a digitálnych technológií, keď viete mať všetky možné informácie dostupné len niekoľkými kliknutiami.

Univerzity sa neustále snažia hľadať riešenia ako bojovať proti plagiátorstvu a preto to majú študenti z roka na rok, ktorí chcú svoje práce jednoducho iba kopírovať čoraz náročnejšie. Keďže študenti nie sú si často krát vedomí toho, že takýmto spôsobom porušujú zákon, je dôležité, aby sa aj na školách stále viac dbalo na, aby profesori študentov počas štúdia upovedomovali o tejto problematike. Hoci situácia v dnešnej dobe stále nie je pozitívna a existuje ešte mnoho plagiátorských prác, vďaka tomu, že táto problematika sa dostáva do povedomia ľudí viac a viac sa táto situácia zlepšuje.

Najvhodnejší spôsob ako problém plagiátorstva riešiť je užšia spolupráca medzi študentmi a profesormi. Je dôležité, aby všetci študenti vedeli o možnostiach ako predísť plagiátorstvu, no takisto boli informovaní čo to vlastne je plagiátorstvo a, že tým porušujú zákon a môžu byť vylúčení aj zo školy.

www.plagramme.com

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Slovensko-vzdělání-počítače-služby-kriminalita-Plagramme

Kategória

Súdy, kriminalita, väzenstvo, nehody a nešťastia
Cestovný ruch a služby
Školstvo
Počítače, internet, telekomunikácie, pošta

Oblasť

Európa, EÚ, NATO (es)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.