Ojazdené automobily a úžitkové autá

Napriek koronavírusu je aukčná sieň Buchbinder Auktion stále úspešná


Počas prvého polroka 2020 si prostredníctvom tejto aukcie zakúpilo automobil viac ako 650 nových zákazníkov a denný počet účastníkov aukcií vzrástol o viac ako štvrtinu.


Napriek koronavírusu sa aukčnej sieni Buchbinder Auktion podarilo za prvý polrok 2020 získať viac ako 650 nových zákazníkov. Najväčší nárast od januára 2020 bol zaznamenaný u predajcov automobilov (celkom 513 firiem, čo predstavuje 79% zo všetkých nových zákazníkov) a autoopravovní (celkom 124 firiem, čo predstavuje 19% všetkých nových zákazníkov). Zvyšok (13 firiem, predstavujúcich 2% zo všetkých nových zákazníkov) pripadá na firmy z iných sektorov, ako sú inštalatérstvo, kúrenárstvo alebo doprava.

Hlavne vďaka novým zákazníkom zaznamenala aukčná sieň Buchbinder, v porovnaní s minulým rokom, priemerný nárast denného počtu účastníkov svojich aukcií o viac ako štvrtinu (tieto údaje sme získali vďaka tomu, že sa zákazníci musia do každého aukčného dňa v sieni Buchbinder Auktion vždy znovu registrovať). Priemerný počet účastníkov 23 aukčných dní v roku 2020 predstavoval 349, zatiaľ čo v roku 2019 sa 18 aukčných dní zúčastnilo priemerne len 244 účastníkov. Veľký nárast sme zaznamenali hlavne v apríli a máji. Len v marci sme zaregistrovali mierny pokles.

„Skutočnosť, že sa nám, napriek koronavírusu, podarilo získať toľko nových zákazníkov, dokazuje, že čoraz viac predajcov áut a autoopravovní oceňuje výhody našich aukcií,“ hovorí Markus Utke, riaditeľ remarketingu vo firme Buchbinder. „S tým je spojený aj nulový aukčný poplatok, pretože všetky vozidlá pochádzajú z našej vlastnej flotily. Navyše odpadajú predbežné rezervácie a opätovné prejednávanie predajov a celý predaj je uzavretý prijatím ceny ponúknuté v aukcii. A konečne stále viac odborníkov má záujem nakupovať, pretože predpokladajú rast dopytu po ojazdených vozidlách. "


Ďalšie informácie: https://www.buchbinder-auktion.de

Obrazová dokumentácia pre tlač: https://industrie-contact.de/buchbinder_auktion/press_pictures

Kontakt pre tlač: Industrie-Contact, Erik Biewendt, erik.biewendt@ic-gruppe.com, T. +49 40 899 666 0

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Německo-automoto-obchod-trh-Buchbinder Auktion

Kategória

Doprava, stroje, autá, lietadlá, lode a zbrane
Obchodné reťazce a distribúcia tovaru

Oblasť

Európa, EÚ, NATO (es)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.