Senátor to rázně vysvětlil...

Senátor to rázně vysvětlil... Aneb, konec hoaxů o tzv. "ústavním právu" na obranu se zbraní?

Právě v minulém týdnu se stal velmi mimořádně sledovaným místem Senát ČR - a to nejen ze strany statisíců českých majitelů legálních soukromých zbraní. V tamních klíčových výborech se totiž jednalo o ústavní legislativě, tedy konkrétně o tak diskutované a mnohdy i emoce dosti vzbuzující novele Listiny základních práv a svobod. Nakonec oba výbory, bezpečnostní i ústavně-právní, tuto změnu, která je prakticky jednou z prvních za celá desetiletí, schválily takřka jednomyslně a většinově. A doporučily tak Horní komoře Parlamentu ČR tuto změnu, podporovanou předtím dvěma peticemi sta- a statisíců našich občanů, na plénu v nadcházejícím týdnu přijmout.

O co v případě této ústavní novely jde? Nejlépe vše asi nyní shrnuto na FB stránce jednoho z hlavních iniciátorů tohoto "ústavního dodatku", senátora Zdeňka Hraby, místopředsedy senátního Ústavně-právního výboru, původní profesí právníka. Přímo jej citujme:

Dva senátní výbory doporučily SCHVÁLIT novelu Listiny práv a svobod zakotvující právo na obranu života i se zbraní. Před více než rokem jsem tento návrh společně se třemi desítkami kolegů a kolegyň v Senátu předkládal a teď se konečně blížíme konci celého schvalovacího procesu. Opět se ale objevily mylné informace o tom, co náš návrh vlastně znamená. Je čas uvést informace o novele na pravou míru:

Jde o zakotvení práva bránit život i se zbraní jako základního lidského práva a jeho posílení na ústavní úroveň. Novela tak do budoucna umožní se bránit proti omezování práva na sebeobranu přímo u Ústavního soudu.

Zbraní se v našem návrhu nemyslí jen střelné zbraně, těch je totiž v poměru k tomu, co se dá použít jako „zbraň“, naprosté minimum (střelnou zbraň má u nás po složených velmi přísných zkouškách cca 3 % lidí). Myslím se tím jakýkoliv předmět - vycházková hůl, pepřák, noha od stolu… Prostě cokoliv, čím se dá bránit, aniž by člověk použil na sebeobranu jen holé ruce.

Nejedná se v žádném případě o jakékoliv rozvolnění podmínek držení střelných zbraní. Úprava jejich držení je u nás v Česku vůbec jednou z nejlepších na světě. A chci, aby to tak i zůstalo. Zkrátka chci, aby byl zachován současný stav.

Novela bude mít efekt hlavně do budoucna, abychom se jako stát mohli efektivněji bránit evropským tendencím směřujícím k naprostému omezení možností sebeobrany. Například v Belgii jsou zakázány chladné zbraně, jako například nože, v Británii nesmí lidé u sebe mít ani pepřový sprej. A já opravdu nechci být svědkem toho, že se u nás budou houbařům přeměřovati nože, nebo že budou ženám vracejícím se za tmy sebrány pepřové spreje z kabelek.

Nejedná se v žádném případě o jakékoliv rozvolnění podmínek držení zbraní. Ty jsou u nás podle mnoha názorů vůbec nejlepší na světě. A chci, aby to tak i zůstalo. Zkrátka chci, aby byl zachován současný stav.

Snad jsem tímto vysvětlil, co náš návrh opravdu znamená. I když některé zaryté odpůrce náš návrh dost tzv. vytáčí a šíří nesmyslné pomluvy. Mnohdy jsou to právě ti, kteří často bojují proti šíření „fake news“. Uvidíme příští týden, jak Senát ČR nakonec rozhodne.

Dodejme snad jen ke slovům senátora Zdeňka Hraby, že tato legislativa urazila skutečně dlouhou a taktéž i vítěznou cestu, ztíženou ještě kovidovými opatřeními. Návrh, podaný skorou polovinou senátorů dva téměř roky zpět, byl nejen pak doporučen i Vládou ČR, ale následně též v Poslanecké sněmovně ČR byl schválen rekordním počtem poslanců (141 ze 151 přítomných, pouze 3 poslanci byli proti). A to navíc celým politickým spektrem naprosto všech parlamentních stran. Nyní, po již zmíněném schválení oběma senátními výbory, se bude na tomto plénu Senátu ČR, konaném 21.-22. 7., o věci zcela finálně hlasovat.

Vzhledem nejen k nebývale masivní podpoře, kterou naši občané této ústavní novele projevili - a to jak jedněmi z vůbec největších petic všech dob u nás, tak i jednoznačnými výsledky mnoha na toto téma organizovaných anket, jakož i zde výše popsané, naprosto většinové podpoře v Horní i Dolní komoře Parlamentu ČR, by nyní bylo neodhlasování "dodatku" v Senátu ČR více než nepravděpodobné a upřímně řečeno i trochu nelogické. A to i když nyní pro přijetí novely, jakožto ústavního zákona, musí svou ruku zvednout nejméně 3/5 přítomných senátorů. Taktéž se však ani nepředpokládá, že by pod tuto tolik diskutovanou a všeobecně sledovanou legislativu v samém závěru nepřipojil svůj podpis prezident Miloš Zeman.

Kontakt: www.peticezbrane.cz

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

ČR-právo-senát-zbraně-zákon-lidská-www.peticezbrane.cz

Kategória

Súdy, kriminalita, väzenstvo, nehody a nešťastia
Doprava, stroje, autá, lietadlá, lode a zbrane
Politika, náboženstvo, sociálna problematika

Oblasť

Praha, Česká republika (ce)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.