Společnost ZENVIA Inc. oznámila uzavření souběžné privátní nabídky akcií se společností Twilio Inc.

Společnost ZENVIA Inc. („ZENVIA") (NASDAQ: ZENV) včera oznámila uzavření již dříve zveřejněného souběžného soukromého umístění 3 846 153 kmenových akcií třídy A společnosti Twilio Inc. v rámci soukromé transakce („souběžná soukromá emise") za nabídkovou cenu 13,00 USD za kmenovou akcii třídy A.

Současným soukromým úpisem získala společnost ZENVIA hrubý výnos ve výši 50 000 000 USD a společně s primární veřejnou nabídkou kmenových akcií třídy A společnosti ZENVIA (dále jen „IPO") v počtu 11 538 462 kusů za cenu 13,00 USD za jednu kmenovou akcii třídy A, která byla uzavřena 26. července 2021, získala společnost ZENVIA celkový hrubý výnos ve výši přibližně 200 000 000 USD.

Jak bylo zveřejněno v platném registračním prohlášení společnosti ZENVIA na formuláři F-1 podaném u americké Komise pro cenné papíry a burzy, bude část čistého výtěžku z IPO a souběžné soukromé emise použita na zaplacení úplaty splatné v hotovosti za akvizici společnosti One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A. - Direct One a zbývající výtěžek bude použit na obecné firemní účely, které mohou zahrnovat investice do vývoje softwaru, produktů nebo technologií, investice do mezinárodní expanze našich aktivit, financování dalších případných fúzí, akvizic nebo investic do doplňkových podniků a udržování likvidity.

O společnosti ZENVIA

Cílem společnosti ZENVIA je umožnit společnostem vytvářet jedinečné zážitky z komunikace se zákazníky prostřednictvím jednotné komplexní platformy. ZENVIA umožňuje společnostem transformovat stávající komunikaci se zákazníky z neškálovatelných, fyzických a neosobních interakcí na vysoce škálovatelné, digitální a hyperkontextualizované zážitky napříč celou cestou zákazníka. Jednotná komplexní komunikační platforma CX společnosti ZENVIA poskytuje kombinaci (i) softwaru jako služby (SaaS) zaměřeného na kampaně, prodejní týmy, zákaznický servis a zapojení, (ii) nástrojů, jako jsou softwarová rozhraní pro programování aplikací (API), chatboti, jednotný pohled na zákazníka, návrhář cest, vytváření dokumentů a ověřování, a (iii) kanálů, jako jsou SMS, hlas, WhatsApp, Instagram a webchat.

Její komplexní platforma pomáhá zákazníkům v mnoha případech použití, mimo jiné při marketingových kampaních, získávání zákazníků, začleňování zákazníků, varování, službách zákazníkům, kontrole podvodů, křížovém prodeji a udržení zákazníků. K 31. březnu 2021 obsluhovala ZENVIA více než 10 100 aktivních zákazníků v celé Latinské Americe.

Kontakty:

ZENVIA Inc.

Oddělení pro vztahy s investory

ir@zenvia.com

Avenida Paulista, 2300, Suites 182 and 184, São Paulo, SP, Brazílie PSČ 01310-300

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Brazílie-komunikace-akcie-Zenvia Mobile Serviços Digitais

Kategória

Počítače, internet, telekomunikácie, pošta

Oblasť

Latinská Amerika a Karibská oblasť, Antarktída (la)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.