Stanovisko Evropské společnosti pro hypertenzi zdůrazňuje renální denervaci jako třetí možnost léčby hypertenze

Stanovisko k RDN publikované v žurnálu Journal of Hypertension ve světle přibývajících klinických důkazů

Evropská společnost pro hypertenzi (ESH), přední evropská organizace zabývající se hypertenzí (HTN), představila během akce 8th pre-ESH congress satellite symposium (8. kongresové satelitní sympozium před ESH), která se konala ve dnech 10. září – 11. září 2021 v Aténách v Řecku, aktualizované stanovisko k renální denervaci (RDN). Zpráva byla nedávno publikována v zářijovém čísle žurnálu Journal of Hypertension.

Toto stanovisko sepsané pracovní skupinou odborníků ESH potvrzuje, že RDN je na základě údajů dostupných do tří let považována za bezpečný endovaskulární zákrok bez významných krátkodobých nebo dlouhodobých nežádoucích účinků.

„Vzhledem k nedávnému zveřejnění několika klinických studií druhé generace s předstíranou kontrolou jsme považovali za důležité poskytnout aktualizované stanovisko k RDN a její úloze při léčbě nekontrolované hypertenze," uvedl doktor Roland Schmieder, profesor vnitřního lékařství, nefrologie a hypertenze v Univerzitní nemocnici Erlangen v Německu a předseda pracovní skupiny ESH pro intervenční léčbu hypertenze.

RDN je minimálně invazivní zákrok, jehož cílem je regulovat nadměrnou aktivitu nervů vedoucích do ledvin a z ledvin, které hrají důležitou roli při regulaci krevního tlaku.

V nedávných randomizovaných studiích a registrech s předstíranou kontrolou byly klinicky příznivé účinky RDN konzistentně prokázány u širokého spektra pacientů s nekontrolovanou HTN, a to jak v nepřítomnosti, tak v přítomnosti předepsaných antihypertenziv.

„RDN představuje vedle změny životního stylu a léků na snížení krevního tlaku možnost léčby HTN založenou na důkazech. RDN rozšiřuje léčebné možnosti, které řeší první cíl léčby HTN, účinně snižovat zvýšený krevní tlak a dosahovat cílových hodnot," uvedl doktor Konstantinos Tsioufis, profesor kardiologie na Aténské univerzitě a bývalý prezident ESH. „Zvýšená kardiovaskulární rizika, jako je zjevné poškození orgánů nebo prokázané onemocnění, jako například ischemická choroba srdeční nebo srdeční selhání, by mohla poukazovat na prioritu léčby hypertenze prostřednictvím RDN. Kromě toho mohou být další skupinou využívající RDN pacienti, kteří nejsou schopni nebo ochotni užívat léky, zejména v počátečních stadiích hypertenzní nemoci."

Arteriální hypertenze představuje celosvětově nejrozšířenější a nejvýznamnější rizikový faktor kardiovaskulární morbidity a mortality, a to i přes dostupnost farmakologické léčby. Přibližně polovina osob s hypertenzí navíc nedosahuje doporučených hodnot krevního tlaku.

„Mnoho pacientů s nekontrolovanou hypertenzí se z různých důvodů potýká s problémem dodržovat celoživotní farmakologickou léčbu a mohou hledat jiné možnosti, které by tradiční léčbu doplnily," uvedl Reinhold Kreutz, profesor klinické farmakologie a hypertenze na Charité Universitaetsmedizin v Berlíně a prezident ESH. „Věříme, že tento pokrok by mohl pomoci lékařům při práci s pacienty, aby lépe zvládali svůj vysoký krevní tlak."

RDN se stává nejmodernějším a nejúčinnějším intervenčním přístrojovým přístupem léčby nekontrolované hypertenze, který významně snižuje centrální sympatický odtok. Na setkání před ESH v Aténách odborníci diskutovali o různých profilech pacientů trpících hypertenzí, kteří by mohli mít prospěch z RDN, včetně těch, kteří nejsou schopni dosáhnout kýžených hodnot krevního tlaku navzdory dodržování doporučených léčebných postupů a těch, kteří mají vysoké základní kardiovaskulární riziko, komorbidity nebo špatně snášejí léky.

„Proces sdíleného rozhodování je důležitý a právě během něj by si pacienti mohli vedle změny životního stylu a léků na snížení krevního tlaku vybrat jako možnost léčby RDN. Jinými slovy, RDN rozšiřuje možnosti léčby hypertenze jako alternativní, nikoli konkurenční léčbu," uvedl profesor Schmieder.

Informace o pracovní skupině Evropské společnosti pro hypertenzi pro intervenční léčbu hypertenzePracovní skupina ESH pro intervenční léčbu hypertenze slouží jako fórum pro diskusi, debatu a výměnu vědeckých poznatků a klinických zkušeností v nově vznikající oblasti intervenční léčby hypertenze. Spolupráce vědců působících v této oblasti v rámci pracovní skupiny pro intervenční léčbu hypertenze využívá dosavadní zkušenosti a pomáhá stanovit vizionářské a dosažitelné budoucí cíle pro lepší léčbu hypertenze.

Informace o setkáních Evropské společnosti pro hypertenzi Každoroční setkání Evropské společnosti pro hypertenzi nabízejí nejkvalitnější vědecké programy týkající se výzkumu v základních a klinických oblastech hypertenze s nejnovějšími přednáškami, satelitními sympozii, výukovými zasedáními a kredity pro získání kvalifikace odborníka na hypertenzi Evropské společnosti pro hypertenzi.

Kontakt pro média:

Amy Burdicka

burdick@brgcommunications.com

+1-703-739-8343

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Řecko-zdraví-léky-věda-European Society of Hypertension

Kategória

Zdravotníctvo, liečenie, lieky, lekárne
Školstvo

Oblasť

Európa, EÚ, NATO (es)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.