Vyjádření Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. k rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové o úklidu listí na soukromém pozemku v Chlumci nad Cidlinou

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. - profesní organizace, sdružující a vzdělávající odborníky z oblasti projekce, realizace a péče o zeleň a krajinu („SZKT“), nesouhlasí s vydaným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové, který ukládá městu Chlumec nad Cidlinou povinnost uklízet listí na soukromém pozemku.

SZKT prohlašuje:

SZKT při své činnosti a prováděné osvětě vždy upozorňuje na význam a roli zeleně ve městě i v krajině. Existence vzrostlých, vitálních stromů ve městech je účinným nástrojem v boji s klimatickou změnou. Obecně lze říci, že čím je objem koruny větší, tím větší přínosy pro společnost strom vytváří (hovoříme o tzv. ekosystémových službách). Plnění ekosystémových služeb a pozitivní vliv stromů na široké okolí dnes dokážeme přesně popsat a kvantifikovat.

Obce mají podle zákona o obcích povinnost při plnění svých úkonů chránit veřejný zájem, kterým je bezpochyby také péče o životní prostředí, včetně zavádění adaptačních opatření v boji s klimatickou změnou. Jedním z účinných opatření je výsadba stromů. Stromy jsou součástí zelené infrastruktury, spojitého systému ploch a vegetačních prvků, které podporují plnění ekosystémových služeb. Pojem zelená infrastruktura je začleněn do nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., a to jako součást pojmu veřejná infrastruktura.

Rozsudek KS říká, že městské stromy sousedním vlastníkům pozemků škodí nadměrným opadem listů a květů, že lidé mají právo se bránit těmto nepřiměřeným „imisím“ a vlastníci těchto stromů mají povinnost to napravit.

Tento rozsudek jinými slovy veřejnosti sděluje, že listy a další spad ze stromů je něco nepohodlného a obtěžujícího. SZKT s rozsudkem zásadně nesouhlasí. Spad listí je přirozeným životním projevem stromu, stejně jako např. transpirace, výdej vody povrchem rostlin, díky níž je v rozpálených městech o něco příjemněji. Generace našich předků si spadaného listí vážila a podle toho s ním i nakládala. Listovka, jemný a lehký substrát z kompostovaného listí, byla pro zahradníky vždy pokladem. Všude, kde to je jen trochu možné, by mělo být listí ponecháno (lze ho nahrabat do keřových skupin, podrostů, některých trvalkových záhonů, apod.). Ponecháním listí a jeho rozkladem dochází k podpoře půdního edafonu, obohacování půdy organickým materiálem a živinami a k zlepšování její struktury a propustnosti pro vodu a vzduch.

SZKT považuje tento rozsudek za velmi závažný a nebezpečný precedens. Obáváme se, že jeho výklad katalyzuje další kácení vzrostlých stromů ve veřejném prostoru měst a obcí a omezí výsadbu stromů nových. Rozsudek obcím vzkazuje, aby vzrůstné a velké stromy (tedy ty, které plní ekosystémové služby nejvíce) raději pokácely dříve, než začnou generovat problémy a aby nesázely stromy nové, protože tím mohou obtěžovat sousedy a budou se pak muset podílet na úklidu jejich pozemků. Obáváme se, že pokud budou města a obce nějaké stromy vůbec vysazovat, nebudou to vzrůstné stromy s velkými korunami, ale jen malokorunné druhy či jejich kultivary. Ty ale plní ekosystémové služby pouze omezeně.

Je veřejným zájmem celé společnosti výsadbu stromů ve městech a obcích podporovat a usnadňovat, ne ji ještě více znemožňovat.

Ing. Ondřej Feit, ředitel SZKT, z. s.

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

ČR-příroda-správa-soud-služby

Kategória

Politika, náboženstvo, sociálna problematika
Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

Oblasť

Praha, Česká republika (ce)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.