V souladu s přírodou - Budoucnost podnikání, Virtuální kulatý stůl, 30. listopad 2021, 11:00

Fakta jsou jasná. Globální teplota roste na kritické hodnoty. Změna klimatu je viditelná všude okolo nás, postupuje rychle a intenzivně, uvedl IPCC ve své šesté hodnotící zprávě z 9. srpna 2021. Mnozí z nás už bohužel pociťují důsledky globálního oteplování. Je čas konat – přijmout opatření na ochranu klimatu, abychom zabránili alespoň nejvíce devastujícím projevům klimatických změn. Jak však přejít od vizí ke konkrétním činům? Co můžeme udělat pro zvrácení alarmujícího trendu, abychom byli schopní předat dál planetu, na které bude možné žít i za třicet a více let?

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20211124005983/cs/

WWF, SBTi a skupina VELUX spojily síly, aby se podělily o zkušenosti se stanovováním vědecky podložených cílů a přijímáním opatření pro udržitelnou budoucnost! Inspirujte se tímto příběhem na našem praktickém virtuálním kulatém stole.

Naučte se, jak začít a vystavět Vaši vizi na nejnovějších vědeckých poznatcích a jak zapojit celou Vaši společnost do aktivit směřujících k lepší budoucnosti z hlediska klimatu a přírody.

Proč byste se měli zúčastnit virtuálního kulatého stolu?

Během něho Vám načrtneme příklad opatření na ochranu klimatu a životního prostředí, vysvětlíme, jakou úlohu mohou sehrát vědecky podložené cíle, a na příběhu skupiny VELUX Vám ukážeme, jak takovéto cíle transformují podnikání a myšlení společnosti.

Připojte se k nám na virtuálním kulatém stolu a podnikneme kroky pro naši společnou budoucnost! Spolu to dokážeme.

Těšíme se na Vás,

Miroslava Plassmann, ředitelka WWF Slovensko

V září 2020 zahájila společnost WWF International a skupina Velux jednu z nejambicióznějších firemních akcí zaměřených na opatření v oblasti klimatu a přírody, ve které se globální výrobce střešních oken zavázal převzít odpovědnost za svoje předcházející a budoucí emise uhlíku a stát se Lifetime Carbon Neutral (doživotně uhlíkově neutrální). Do roku 2030 se Velux stane uhlíkově neutrální společností. Sníží emise uhlíku na polovinu ve svém dodavatelském řetězci a bude následovat nejambicióznější cestu SBTi – snižování teploty o 1,5 °C. Velux zároveň zachybí svou historickou uhlíkovou stopu (rozsah 1 a 2), vyprodukovanou od svého založení v roce 1941, v pěti projektech na ochranu lesů, které připravila a realizuje WWF. V tomto 21letém partnerství budou WWF a skupina Velux přinášet výsledky v ochraně přírody založené na společném zájmu o ochranu a obnovu lesů na celém světě. Více o partnerství WWF a Velux najdete zde: VELUX | WWF (panda.org)

Registrace: https://bit.ly/30Ty8qD

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211124005983/cs/

Kontakty:

Viktoria Solakova

viktoria.solakova@united–partners.com

00359886729303

Zdroj: VELUX Group

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

ČR-Svět-ekologie-VELUX Group

Kategória

Životné prostredie

Oblasť

Praha, Česká republika (ce)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.