Společnost SINOVAC se spojila s výzkumným týmem HKU-CTC a nemocnicí Gleneagles v Hongkongu, aby zahájila klinickou studii inaktivované vakcíny specifické pro omicron pro posilovací použití v Hongkongu v Číně

V nemocnici Gleneagles v Hongkongu (Gleneagles nebo GHK) proběhlo slavnostní zahájení klinické studie, jejímž cílem je posoudit bezpečnost a imunogenicitu inaktivované vakcíny COVID-19 specifické pro omicron společnosti SINOVAC, která se používá jako posilovací injekce u zdravých dospělých, s cílem poskytnout vědecké důkazy pro budoucí strategii imunizace. Tuto studii vede lékařský výzkumný tým Centra klinických studií Hongkongské univerzity (HKU-CTC) ve spolupráci se společností Gleneagles.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20220704005146/en/

Do této studie bude zařazeno celkem 300 zdravých dospělých dobrovolníků ve věku 18 let a více, kteří byli očkováni dvěma nebo třemi dávkami inaktivované nebo mRNA vakcíny COVID-19.

"Jak víme, očkování je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se vypořádat s infekčními chorobami. V současné době Omicron průběžně prochází celým světem. Doufám, že klinická studie by mohla posílit a účinně podpořit výzkum vakcín a podávání očkování," uvedl při slavnostním ceremoniálu profesor Ivan Hung Fan-ngai, profesor Ru Chien & Helen Lieh v oboru pedagogiky zdravotnických věd, klinický profesor a přednosta kliniky infekčních chorob a proděkan lékařské fakulty, School of Clinical Medicine, proděkan (přijímací řízení), LKS Faculty of Medicine, The University of Hong Kong (HKUMed).

"Jako jedno z výzkumných pracovišť HKU jsme rádi, že se můžeme podílet na tomto projektu klinické studie a přispět k neustálému výzkumu a vývoji vakcín a imunizačních strategií, které pomohou zvýšit ochranu zdraví lidí," řekl Dr. Kenneth Tsang.

"Spolupráce s profesorem Hungem, HKU-CTC a Gleneagles na klinickém hodnocení inaktivované vakcíny COVID-19 jako posilovací injekce proti kmeni omicron má velký význam. Doufáme, že díky výsledkům této studie nalezneme řešení pro Hongkong a celý svět v boji proti novým virům," uvedla paní Cheryl Law, ředitelka pro rozvoj mezinárodního obchodu společnosti SINOVAC.

Společnost SINOVAC získala vzorek varianty Omicron na začátku prosince 2021 a poté aktivně podporovala výzkum a vývoj své inaktivované vakcíny COVID-19 (specifický kmen omicron). Předklinický výzkum prokázal, že vakcína je bezpečná a účinná u zvířat. Klinická studie posilující imunizace kmene omicron pak byla schválena 12. dubna 22 institucionální revizní komisí (IRB) HKU GHK a 14. dubna 22 komisí pro farmacii a jedy Hongkongu, což umožnilo provedení klinické studie posilující imunitu lidí proti novému kmeni koronaviru v Hongkongu.

O společnosti Sinovac Biotech Ltd.

Společnost SINOVAC Biotech Ltd. (SINOVAC) je přední čínská biofarmaceutická společnost, která se zaměřuje na výzkum, inovace, výrobu a komercializaci vakcín chránících před lidskými infekčními chorobami. Portfolio výrobků společnosti SINOVAC zahrnuje vakcíny proti novým infekčním onemocněním, jako je COVID-19, pandemická chřipka H5N1 (ptačí chřipka), chřipka H1N1 (prasečí chřipka) a enterovirus 71 (EV71), a dalším běžným infekčním onemocněním, jako je virová hepatitida, sezónní chřipka, pneumokoková pneumonie, poliomyelitida, varicella a příušnice. Společnost SINOVAC rovněž zkoumá příležitosti na mezinárodním trhu a vyváží své vakcíny do desítek zemí a mezinárodních organizací. Více informací o společnosti SINOVAC naleznete na adrese www.sinovac.com.

O Centru klinických studií HKU

Centrum klinických studií Hongkongské univerzity (HKU-CTC) je komplexní platforma pro řízení klinického výzkumu, jejímž cílem je usnadnit profesionální provádění projektů klinického výzkumu v rámci HKUMed. Od svého založení HKU-CTC již zprostředkovalo více než tisíc sponzorovaných klinických studií a klinických studií iniciovaných zkoušejícími ve spolupráci se zadavateli a zkoušejícími z celého světa.

O nemocnici Gleneagles v Hongkongu

Nemocnice Gleneagles v Hongkongu (Gleneagles Hospital Hong Kong) se nachází v lokalitě Wong Chuk Hang na jižním ostrově Hongkongu a je soukromou nemocnicí s mnoha specializacemi, která poskytuje 500 lůžek, nejmodernější lékařské technologie a komplexní nabídku klinických služeb zahrnující více než 35 specializací a subspecializací. Jako špičková hongkongská soukromá fakultní nemocnice přispívá Gleneagles také ke vzdělávání a rozvoji zdravotnických pracovníků a k rozvoji klinického výzkumu. Gleneagles je společným podnikem společností IHH Healthcare a NWS Holdings Limited, jehož exkluzivním klinickým partnerem je The University of Hong Kong. Více informací o nemocnici Gleneagles v Hongkongu naleznete na adrese https://www.gleneagles.hk/.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220704005146/en/

Kontakty

Dotazy pro média

Sinovac Biotech Ltd.

Pan Will Chan

Tel: +852 61408385

E-mail: will.chan@sinovac.com

Centrum klinických studií HKU

Paní Cathy Shen

Tel: +852 2255 2553

E-mail: cathyswi@hku.hk

Gleneagles Hospital Hong Kong

Paní Tracy Chow

Tel: +852 3153 9330

E-mail: tracy.chow@gleneagles.hk

Zdroj: SINOVAC Biotech Ltd.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

PROTEXT

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Čína-koronavirus-Sinovac

Kategória

Zdravotníctvo, liečenie, lieky, lekárne

Oblasť

Ázia, Austrália (as)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.