American Standard ohlásila silné výsledky za druhé

American Standard Companies Inc. (NYSE: ASD) dnes oznámila, že ve druhém čtvrtletí 1999 se zisky rozpočtené na akcii zvýšily o 18 procent na 1,23 USD z 1,04 USD v roce 1998 (před mimořádnými položkami). Příjmy za čtvrtletí končící 30. června činily 1,9 miliardy USD, což představuje zvýšení o 8 procent (o 9 procent při vyloučení nepříznivých devizových dopadů v hodnotě 25 miliónů USD).

Emmanuel Kampouris, předseda a výkonný ředitel, poznamenal: "Jsme velmi potěšeni, že můžeme ohlásit další rekordní čtvrtletí. Náš vrcholový růst byl pevný, protože jsme pokračovali v dosahování lepších výsledků na našich trzích. Pevný růst příjmů společnosti ve druhém čtvrtletí a za prvních šest měsíců roku 1999 odráží náš trvalý důraz na snižování nákladů a využívání geografické a výrobkové odlišnosti."

"Provozní příjmy a marže v našich sektorech instalatérských a klimatizačních produktů vykázaly v tomto období výrazné zlepšení a skupina automobilových produktů nadále pracovala na dobré úrovni. Pro celý rok očekáváme, že tento vývoj bude pokračovat a zisky na akcii se zvýší o 15 až 17 procent z loňských 2,98 USD."

"Společnost, spolu se svými poradci z Goldman Sachs a Vector Securities, nadále oceňuje svou strategickou volbu ve věci skupiny lékařských systémů, zaměřenou nyní na možnou delimitaci akcionářům s rozhodnutím pravděpodobně na konci roku. Akce však bude záviset na získání jasnějšího pochopení komerčního potenciálu objevu nového viru a způsobu maximalizace jeho hodnoty pro akcionáře. Věříme, že komerční potenciál pro krevní testy a diagnostické testování, vzniklý ze souvislosti tohoto viru s jaterními onemocněními z dříve neznámých příčin, jak bylo oznámeno včera, významně zvýší hodnotu lékařského oboru."

Významná data druhého čtvrtletí 1999

Obrat

Celkový obrat za druhé čtvrtletí 1999 byl 1,9 miliardy USD, o 8 procent nad stejným obdobím minulého roku (o 9 procent při vyloučení nepříznivých devizových dopadů v hodnotě 25 miliónů USD). S vyloučením devizových dopadů:

- Obrat Klimatizačních produktů se zvýšil o 7 procent na 1,188 miliónu USD. Obrat Worldwide applied systems stoupl o 6 procent díky zvýšení v oboru komerčních zařízení v USA a silnému výkonu v prodejích a službách, částečně byl snížen malým poklesem v mezinárodním podnikání, zvláště v Asii. Obrat Worldwide Unitary Systems stoupl o 8 procent, zejména v důsledku síly rezidenčních a komerčních operací v USA a malého zvýšení mezinárodního jednotkového podnikání.

- Obrat Instalatérských produktů se zvýšil o 23 procent na 459 miliónů USD, včetně 76 miliónů USD z akvizice Armitage/Dolomite, částečně byl snížen poklesem prodejů, souvisejících se zbavením se distribuce Porcher ve čtvrtém čtvrtletí 1998. S vyloučením akvizice a divestice se prodeje v Evropě a Asii v podstatě proti předchozímu roku nezměnily. Prodeje v obou Amerikách stouply o 17 procent díky pokračujícímu silnému růstu v amerických maloobchodních a velkoobchodních kanálech.

- Obrat Automobilových produktů stoupl o jedno procento na 264 miliónů USD pod vlivem vyššího exportu, prodejů americké smíšené společnosti pro výrobu kompresorů a vyššího obsahu výrobků za vozidlo z nových produktů, jejichž výroba začala loni. Dodávky evropským výrobcům užitkových vozidel ve čtvrtletí mírně klesly a brazilské prodeje rovněž vykázaly pokles. Prodeje ABS systémů z americké smíšené společnosti stouply o 25 procent, což mělo za výsledek zvýšení příjmů na akcii.

- Obrat Lékařských systémů byl ve čtvrtletí 25 miliónů USD, stejně jako loni, přičemž zvýšení prodejů nových diagnostických produktů bylo eliminováno poklesem v oblasti starších radioimunoanalytických produktů.

Příjmy podle sektorů

Celkové sektorové příjmy ve druhém čtvrtletí 1999 činily 230 miliónů USD, což je o 10 procent více než 209 miliónů USD v minulém roce (o 12 procent s vyloučením nepříznivého devizového dopadu ve výši 4 milióny USD).

S vyloučením devizových dopadů:

- Příjmy sektoru klimatizačních produktů stouply o 14 miliónů USD na 153 miliónů USD. Worldwide Applied Systems profitoval ze zvýšeného objemu v USA, částečně byl eliminován oslabením na mezinárodních trzích. Worldwide Unitary Systems vykázal silný růst zejména v USA, když se objem i marže zlepšily proti vynikajícím výkonům předchozího roku.

- Příjmy sektoru instalatérských produktů se zvýšily o 15 miliónů USD, tj. o 48 procent, na 46 miliónů USD, hlavně v důsledku zlepšení zisku z evropského restrukturalizačního programu, akvizice Armitage/Dolomite a silného zvýšení objemů v obou Amerikách. Úspěšná restrukturalizace instalatérského sektoru v Amerikách i v Evropě podstatně snížila jejich nákladovou strukturu, což mělo za výsledek zlepšení trendů v maržích i ziskovosti.

- Příjmy sektoru automobilových produktů klesly o 4 milióny USD na 36 miliónů USD, hlavně v důsledku slabé brazilské ekonomiky, zvýšených výdajů na vývoj výrobků v Evropě a výrobkové směsi odrážející zvýšení exportních prodejů.

- Ztráta sektoru lékařských systémů ve výši 5 miliónů USD byla na stejné úrovni jako ve druhém čtvrtletí 1998. Náklady na vývoj nových diagnostických produktů a na urychlený výzkum viru zůstaly na vysoké úrovni. V červnu Lékařské systémy oznámily, že získaly souhlas FDA pro první simultánní testování viru Epsteina Barra (EBV, hlavníá příčina infekční mononukleózy) prostřednictvím své multiplexní technologie Copalis(R).

Jmění v čistém příjmu nekonsolidovaných smíšených společností se zvýšilo z 6 na 9 miliónů USD v důsledku pokračujícího silného růstu americké smíšené společnosti pro výrobu brzdových systémů.

Úrokové výdaje 47 miliónů USD byly o 4 milióny nižší než ve stejném období předchozího roku v důsledku nižších průměrných úrokových sazeb během refinancování dluhů v roce 1998 a 1999, které více než eliminovaly dopad zvýšeného zadlužení, vyplývajícího hlavně z akvizice Armitage/Dolomite.

K 28. květnu 1999 American Standard dokončila prodej nadřazených pokladničních poukázek v hodnotě 460 miliónů USD s průměrnou úrokovou sazbou 7,7 procenta, vydaných ve třech sériích: poukázky v hodnotě 250 miliónů EUR splatné v roce 2006, poukázky za 100 miliónů USD splatné v roce 2009 a poukázky v hodnotě 60 miliónů liber splatné v roce 2009. Čisté výnosy z nabídky byly použity na refinancování výpůjček na splacení 10- 7/8procentních nadřazených pokladničních poukázek v hodnotě 150 miliónů USD se splatností k 15. květnu 1999 a na refinancování podstatné části nákupní ceny akvizice Armitage/Dolomite z února 1999.

Firemní a další výdaje ve výši 38 miliónů USD byly o 5 miliónů vyšší než v předchozím roce, hlavně v důsledku zvýšených firemních výdajů a vyšších finančních poplatků zaplacených smíšené společnosti finančních služeb se vztahem k vyššímu objemu obchodování v USA.

Daň z příjmu odráží účinnou sazbu 41,5 procenta ve srovnání s 40,5 procenta ve stejném čtvrtletí 1998.

Čistý příjem, před mimořádnými položkami roku 1998, se zvýšil o 15 procent na 90 miliónů USD a příjem na akcii stoupl o 18 procent na 1,23 USD.

Devizy měly negativní dopad na obrat ve výši 25 miliónů USD, na příjmy sektorů ve výši 4 milióny USD na ana příjmy na akcii ve výši 0,03 USD.

Komentáře k těmto příjmovým zprávám obsahují určitá výhledová prohlášení, která jsou založena na očekávání managementu v dobré víře a na důvěře v budoucí vývoj. Skutečné výsledky se mohou lišit od těchto očekávání pod vlivem mnoha faktorů, jejichž příklady jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti za rok 1998 na formuláři 10-K a v oddíle "Jednání a analýzy managementu" výroční zprávy společnosti za rok 1998 pro akcionáře.

American Standard je světový diverzifikovaný výrobce klimatizačních produktů Trane(R) a American Standard(R), instalatérských produktů American Standard(R), Ideal Standard(R), Porcher(R), Armitage Shanks(R) a Dolomite(R), brzdový a ovládacích systémů pro obchodní a užitková vozidla WABCO(R), lékařských diagnostických systémů Copalis(R) a Pylori-Chek(R) a lékařských diagnostických produktů DiaSorin(R).

Kontakt na další informace: Ray Pipes, 732-980-6095.

Nejnovější tiskové zprávy a firemní informace lze slyšet na 1-888-ASD-NEWS. Další informace o American Standard jsou k dispozici na webové stránce společnosti na http://www.americanstandard.com ots Original Text Service: American Standard Companies, Inc. Internet: http://www.newsaktuell.de Webová stránka: http://www.americanstandard.com

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

American Standard

Kategória

Doprava, stroje, autá, lietadlá, lode a zbrane
Zdravotníctvo, liečenie, lieky, lekárne

Oblasť

USA, Kanada, OSN, svet a Arktída (us)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.