ThermoQuest má zakázky na měření bifenylů a dioxinu

Společnost ThermoQuest Corporation (Amex: TMQ) ve čtvrtek oznámila, že evropští laboratorní výzkumníci budou používat její přístroje k analyzování možných zdrojů kontaminace polychlorovaným bifenylem (PVB) a dioxinem v mase a mléčných výrobcích, dodávaných na tomto kontinentu.

Společnost získala celkové objednávky za 1,2 miliónu USSD na své hmotnostní spektrometry MAT 95 XL. Tyto vysoce citlivé a přesné přístroje byly zaslány různým zákazníkům, například do laboratoří v Itálii a Slovinsku, kde bude testování probíhat.

"PCB a dioxiny je velmi obtížné detekovat a identifikovat na požadovaných stopových úrovních, ale náš MAT 95 XL na tento úkol s přehledem stačí," uvedl Dr. Richard W.K. Chapman, prezident a generální ředitel společnosti ThermoQuest. "Tento druh testování vyžaduje schopnost měřit extrémně malá množství potenciálně škodlivých chemikálií ve složitém prostředí potravin. Bez správného vybavení může toto prostředí zastřít přítomnost dioxinů a jiných kontaminantů. Naše přístroje mají nejen schopnost identifikovat hledané sloučeniny, ale mohou také provádět analýzy rutinním, automatizovaným způsobem.

"Znepokojuje nás situace všech potenciálně postižených zákazníků," dodal Chapman. "Jsme rádi, že naše výrobky mohou být součástí řešení a doufáme, že tato situace bude rychle vyřešena. Je to další příklad toho, jak používáme naši technologii k řešení naléhavých potřeb, jakmile vzniknou."

ThermoQuest Corporation, která je součástí rodiny společností Thermo Electron, je společnost vedená vědci, kteří svou prací poskytují podporu laboratorním expertům nejspolehlivějšími dostupnými produkty a službami. K nabídce produktů společnosti ThermoQuest patří hmotnostní spektrometry, kapalinové chromatografy, plynové chromatografy a vícenástrojové kombinace těchto výrobků, jakož i kompletní sortiment vyspělého softwaru. Kromě toho je společnost předním dodavatelem vědeckých přístrojů pro přípravu, uchovávání a zpracování chemických a biologických vzorků a vyvíjí a distribuuje materiál pro chromatografický průmysl. ThermoQuest Corporation je veřejnou dceřinou společností Thermo Instrument Systems Inc., která spadá do rodiny Thermo Electron.

Následující věty jsou prohlášením o "bezpečném přístavu" v souladu se zákonem Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995: Toto sdělení pro tisk obsahuje výhledová tvrzení, která zahrnují celou řadu rizik a nejistot. Důležité faktory, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou významně lišit od výsledků naznačených v takových výhledových tvrzeních, jsou uvedené pod titulem "Výhledová tvrzení" ("Forward-looking Statements") v příloze 14 výroční zprávy společnosti na formuláři 10-K za rok do 2.ledna 1999. Tato tvrzení zahrnují rizika a nejistoty týkající se konkurence, technologických změn a akceptace v odvětví, práv a sporů v oblasti duševního vlastnictví, akviziční strategie společnosti, závislosti na farmaceutickém průmyslu, možných negativních vlivů změn ekologických předpisů, důležitých mezinárodních operací a potenciálního dopadu roku 2000 na zpracování informací u nichž je důležité datum.

Kontakt: Dr. Franco Spoldi, ThermoQuest Corporation, 408- 965-6515.

ots Original Text Service: ThermoQuest Corporation

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Dr. Franco Spoldi, ThermoQuest Corporation, (v USA ) 408-965-6515

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

ThermoQuest

Kategória

Zdravotníctvo, liečenie, lieky, lekárne

Oblasť

USA, Kanada, OSN, svet a Arktída (us)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.