Vignette zvýšila meziročně tržby o 409 procent

Společnost Vignette Corporation (Nasdaq: VIGN) ve čtvrtek oznámila, že za čtvrtletí do 30. června 1999 se celkové tržby zvýšily o 409 procent na 14,9 miliónu USD z 2,9 miliónu ve stejném období roku 1998. Ztráta z hlavních operací za druhé čtvrtletí (s vyloučením nákladů spojených s akvizicemi a bez amortizace kompenzací za akcie s odloženou splátkou dividend) činila 5,5 miliónu USD neboli 0,22 USD na akcii ve srovnání s 5,5 miliónu USD neboli 0,31 USD na akcii ve stejném období roku 1998. Vykázaná čistá ztráta za čtvrtletí činila 21,5 miliónu USD neboli 0,86 USD na akcii ve srovnání s čistou ztrátou 8,1 miliónu USD neboli 0,46 USD na akcii za stejné období 1998.

Za šest měsíců do 30. června 1999 byly celkové tržby 24,0 miliónu USD, což představovalo nárůst o 364 procent z 5,2 miliónu USD ve stejném období roku 1998. Vykázaná čistá ztráta za šest měsíců do 30. června 1999 byla 29,5 miliónu USD ve srovnání s 10,1 miliónu ve stejném období 1998.

S cílem umožnit srovnání pro modely analytiků byly údaje o čisté ztrátě na akcii prezentovány na takzvané bázi proforma, tedy jakoby všechny prioritní akcie byly v době emise převedeny na obyčejné akcie.

"Jsme velmi potěšeni provozními výsledky za naše druhé čtvrtletí a i nadále nás těší rychlost a jakost společností, které se přidávají k našemu seznamu zákazníků," uvedl Greg Peters, prezident a generální ředitel Vignette. "Náš výkon byl v tomto čtvrtletí solidní, protože jsme nadále zvětšovali naše distribuční kanály, rozšiřovali jsme naše schopnosti profesionálních služeb, jak přímo tak prostřednictvím jiných poskytovatelů, a rozšiřovali jsme naši nabídku produktů. Výsledkem je pokračující zvyšování tržního podílu společnosti a míra růstu, která stanovuje nový standard pro společnosti v oblasti podnikového softwaru."

Zakázky

Společnosti nadále přibývají na jejím seznamu zákazníků přední společnosti v odvětví. Ve druhém čtvrtletí 1999 přibylo do seznamu Vignette 67 nových zákazníků. K novým zákazníkům patří Amway, Ingram Micro, Compaq Computer Corporation, The E.W. Scripps Co., Postbank, The Bureau of National Affairs, Morningstar Inc., The Gazette, Asymetrix Learning Systems, Office.com, Inc.com, CSC Holdings Inc., Turner Entertainment Group, Volvo a Telstra. Společnost realizovala významné zakázky od už existujících zákazníků, k nimž patří Citicorp, Level 3 Communications, First Union Corporation, American Express Travel Related Services Company, Inc., DHL Worldwide Express, Swedish Railroad, Wegener, New York Life Insurance, Tandy Corporation, Electronic Newstand, One Zero Media a některé další významné společnosti.

Společnost se zvláštním potěšením oznamuje, že ve druhém čtvrtletí si Merrill Lynch vybrala Vignette jako základnu, na níž bude vybudována celá její podniková internetová platforma.

Akvizice a investice

Dne 30. června 1999 Vignette dokončila akvizici Diffusion, Inc., která je vedoucí společností v oblasti vícekanálového zasílání informací, a dále tak posílila své přední postavení poskytovatele řešení Internet Relationship Management (IRM). Vícekanálový server Vignette Multi-Channel Server(TM) je určen pro organizace, které chtějí vyvíjet těsnější a individuálnější vztahy se zákazníky online. Nový software poskytuje středisko řízení a kontroly automatické interakce s definovanou komunitou zákazníků. Vignette Multi-Channel Server umožní zákazníkům Vignette řídit distribuci personalizovaných informací v jakémkoli přepravním kanále, ať už jde o web, email, fax, pager, nebo telefon, bez ohledu na to, odkud komunikační kanál pochází anebo přes jaký kanál je směrován.

Den 15. červa 1999 Vignette oznámila, že učinila strategickou investici do iSyndicate, předního poskytovatele sdíleného obsahu na webu. Tato investice umožní společnosti hrát klíčovou úlohu při rozvoji trhu sdílených produktů. iSyndicate zpřístupní svůj obsah použitím protokolu Information Content Exchange (ICE) a umocní tak schopnosti serveru Vignette Syndication Server(TM).

O společnosti Vignette

Vignette Corporation, přední společnost v oblasti softwarových produktů a služeb v kategorii Internet Relationship Management (IRM - správa internetových styků) zajišťuje podniková řešení těm společnostem, které vytvářejí svůj obchod na síti. Produkty a služby Vignette, k nimž patří software StoryServer(TM) 4, Vignette Syndication Server(TM) (VSS(TM)), Vignette Development Center(TM) (VDC(TM)) a nedávno oznámený Vignette Multi-Channel Server(TM) mají umožnit podnikům používat web jako nový kanál pro získávání a udržování si zákazníků.

Vignette Corporation s ústředím v Austinu v Texasu má kanceláře po celé Evropě a v Austrálii. Další informace o tomto oznámení a o produktech a službách IRM najdete na webové stránce společnosti na adrese http://www.vignette.com .

Prohlášení v tomto sdělení o tržbách, která nejsou čistě historická, jsou výhledová tvrzení ve smyslu části 21E Zákona o burzách a cenných papírech (Securities Exchange Act) z roku 1934, a patří i nim tvrzení týkající se očekávání, naděje, víry, záměrů nebo strategie do budoucna společnosti. Výhledová tvrzení zahrnují tvrzení týkající se budoucího prodeje, růstu trhu a konkurence. Všechna výhledová tvrzení obsažená v tomto sdělení o tržbách vycházejí z informací, které jsou společnosti dostupné k datu tohoto sdělení a společnost na sebe nebere žádný závazek aktualizovat jakékoli z těchto výhledových tvrzení. Skutečné výsledky se mohou významně lišit od současných očekávání společnosti. K faktorům, které mohou způsobit takové rozdíly nebo k nim přispět, patří například budoucí ztráty, omezení doby provozu, výchylky ve čtvrtletních příjmech a provozním zisku, konkurence, závislost na malém počtu velkých zakázek, dlouhé cykly odbytu a zavádění výrobků, vědomí trhu o našem produktu, rychlé změny v technologii Internet Relationship Management a nové výrobky a další faktory a rizika uváděná v Registračním prohlášení společnosti na formuláři S-1 v platném znění, tak jak bylo podáno Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC) a v dalších zprávách, které čas od času společnost předkládá SEC.

POZNÁMKA: StoryServer, Vignette Syndication Server, VSS, Vignette Development Center, VDC a Vignette jsou ochranné známky společnosti Vignette Corporation. Všechny ostatní názvy a termíny v tomto sdělení jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

ots Original Text Service: Vignette Corporation

Internet: http://www.newsaktuell.de

Kontakt: Joel G. Katz, Chief Financial Officer, 512-306-4622, fax, 512-306-4500, nebo jkatz@vignette.com, nebo Kellie R. Nugent, Investor Relations, 512- 306-4541, fax, 512-306-4500, nebo knugent@vignette.com, nebo Kala Ranganathan, Public Relations, 512-306-4369, fax, 512-306-4500, nebo kala@vignette.com, všichni ze společnosti Vignette Corporation (v USA)

Webová stránka: http://www.vignette.com

 

ZASIELANIE SPRÁV

Želám si zasielať správy s kľúčovými slovami ako má tento článok:

Kľúčové slova

Vignette

Kategória

Počítače, internet, telekomunikácie, pošta

Oblasť

USA, Kanada, OSN, svet a Arktída (us)

Fotografie

 
 

Upozornenie!

Materiály označené značkou Protext nie sú súčasťou spravodajského servisu ČTK a nie je možné publikovať ich pod jej značkou. Ide o komerčné oznámenie zadávateľa, ktorý je v správe označený a ktorý za ne nesie plnú zodpovednosť.