Kontakt

Protext ČTK

Česká tisková kancelář
oddělení Protext
Opletalova 5
111 44 Praha 1

tel.: +420 222 098 175
mobil: +420 606 694 353
e-mail: protext@ctk.cz
web: www.protext.cz

Podmienky služby

V tejto službe môžu byť zverejnené materiály komerčného i nekomerčného charakteru. ČTK si ponecháva výhradné právo rozhodnúť o charaktere zadávaného textu ao jeho prípadnom nezverejnení. ČTK nezverejní informácie, ktoré by boli v rozpore so zákonom alebo by mohli byť spôsobilé porušiť práva tretích osôb na ochranu osobnosti, prípadne iné zákonom chránené práva tretích osôb. ČTK tiež nezverejní informácie, ktoré by mohli poškodiť jej dobré meno. Za obsah textu (fota, videá...) zodpovedá objednávateľ.