Služba Protext ČTK

Popis služby

Protext ČTK zahŕňa distribúciu tlačových správ v rámci spravodajstva ČTK a službu Protext Online.

Protext ČTK vám umožní využiť komunikačnú sieť Českej tlačovej kancelárie pre rozšírenie vlastnej tlačovej správy. Oznámenie dostanú odberatelia agentúrneho servisu, teda takmer všetky médiá v SR, ale aj zástupcovia firiem a štátnej správy. V rámci služby Protext Online text rozošleme e-mailom až na 3000 adries záujemcom z radov novinárov a odbornej verejnosti. Správa bude súčasťou aplikácií ČTK pre chytré telefóny.

Pre distribúciu využívame okrem internetu aj satelitné vysielanie. Texty zostávajú uložené v Infobanke ČTK, takže k nim majú novinári prístup trvalo. K tlačovej správe zdarma zverejníme fotografie, ktoré umiestnime aj do Fotobanky ČTK. Vďaka spravodajským agregátorom sa informácie dostanú aj k ďalším čitateľom. Uverejnené texty sú dostupné na internete na adrese www.protext.cz a po určitú dobu aj na www.ctk.cz.

Popis služby na stiahnutie v PDF

Viac informácií získate na:

Česká tisková kancelář
oddělení Protext
Opletalova 5
111 44 Praha 1

tel.: +420 222 098 175
e-mail: protext@ctk.cz

Podmienky služby

Službou Protext môžu byť zverejnené materiály komerčného i nekomerčného charakteru. ČTK si ponecháva výhradné právo rozhodnúť o charaktere zadávaného textu ao jeho prípadnom nezverejnení. ČTK nezverejní informácie, ktoré by boli v rozpore so zákonom alebo by mohli byť spôsobilé porušiť práva tretích osôb na ochranu osobnosti, prípadne iné zákonom chránené práva tretích osôb. ČTK tiež nezverejní informácie, ktoré by mohli poškodiť jej dobré meno. Za obsah textu (fota, videá...) zodpovedá objednávateľ.

Výhody a distribučné kanály Prejsť na cenník

PLOŠNOSŤ - tlačová oznámenie dostane novinári v takmer všetkých českých a niektorých slovenských médiách a tiež veľký počet odberateľov zo štátnej a ekonomickej sféry

RÝCHLOSŤ - tlačová oznámenie dostanú odberatelia najneskôr do 4 hod od doručenia do Protext

MULTIMÉDIÁ – tlačové správy môžu obsahovať fotografie a logá. Fotografie umiestnime aj do Fotobanky ČTK.

UNIKÁTNE KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE – pre distribúciu vašich správ používame satelitné vysielanie, Infobanku ČTK, e-mail servis a aplikácie ČTK pre chytré telefóny

ARCHIVÁCIA SPRÁV - tlačová oznámenia sú trvalo uložené v Infobance ČTK, základným rešeršnom nástrojmi novinárov v slovenských redakciách, novinári sa teda k správe môžu aj dodatočne vrátiť

Pre získanie kompletného medialistu nás kontaktujte na protext@ctk.cz

Graf Protext ČTK

Cenník služby Protext ČTK

Počet správ Cena Podmienky
1 správa 3.500 Kč Dĺžka: 150 slov (bez titulku a kontaktu), za každých ďalších 30 slov navyše sa cena zvyšuje o 300 Kč.
Predplatné
3 správy 9.200 Kč Dĺžka 500 slov.
Pri prekročení limitu môžu byť z predplatného odčítané 2 správy
Platnosť predplatného je 48 mesiacov od objednávky.
5 správ 13.200 Kč
10 správ 24.200 Kč

Uvedené ceny sú bez 21% DPH.

Zverejnenie tlačovej správy v Poľsku:

Vašu tlačovú správu zaradí do svojho servisu poľská agentúra PAP (Poľska Agencja Prasowa). Cena je 4.000 Kč bez DPH.