Služba Protext Online

Popis služby

Protext Online ponúka firmám i jednotlivcom zverejnenie tlačovej správy na webové stránke protext.cz a jej distribúciu e-mailom. Jedná sa o cenovo výhodný nástroj komunikačnej stratégie pre vašu PR prezentáciu.

Správu dostanú až 3000 odberateľov bezplatného e-mail servisu, čo sú predovšetkým novinári, zástupcovia firiem a odborná verejnosť. Texty sú súčasťou aplikácií ČTK pre chytré telefóny a po určitú dobu sú dostupné aj na stránke www.ctk.cz. Vďaka spravodajským portálom, ktoré odoberajú novinky Protext, sa informácie dostanú aj k ďalším čitateľom.

Protext Online môžete využiť na to, aby ste informovali o nových produktoch a službách, zmenách v spoločnosti, o organizovaných akciách, možno týmto spôsobom reagovať na správy v médiách apod.

Protext Online spája zadávateľov tlačových správ, médiá, firmy a odbornú verejnosť. Prostredníctvom tejto služby môžete rýchlo, jednoducho a efektívne osloviť veľký počet čitateľov.

Popis služby na stiahnutie v PDF

Prostredníctvom Protextu Online môžete zverejniť maximálne 2 tlačové správy denne.

Viac informácií získate na:

Česká tisková kancelář
oddělení Protext
Opletalova 5
111 44 Praha 1

tel.: +420 222 098 175
e-mail: protext@ctk.cz

Podmienky služby

Službou Protext môžu byť zverejnené materiály komerčného i nekomerčného charakteru. ČTK si ponecháva výhradné právo rozhodnúť o charaktere zadávaného textu ao jeho prípadnom nezverejnení. ČTK nezverejní informácie, ktoré by boli v rozpore so zákonom alebo by mohli byť spôsobilé porušiť práva tretích osôb na ochranu osobnosti, prípadne iné zákonom chránené práva tretích osôb. ČTK tiež nezverejní informácie, ktoré by mohli poškodiť jej dobré meno. Za obsah textu (fota, videá...) zodpovedá objednávateľ.

Výhody a distribučné kanály

e-mail servis teraz využíva 3504 odberateľov

zverejnenie tlačovej správy garantujeme do 4 hodín od zadania (vydanie je možné iba v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00)

k textu na web zadarmo priložíme fotografiu alebo logo spoločnosti

správy radíme do tematických kategórií, preto sa dostanú k tým čitateľom, ktorí o ne majú naozaj záujem

vydané správy archivujeme, takže k nim čitatelia majú prístup trvalo

texty sú súčasťou aplikácií ČTK pre chytré telefóny

Pre zaslanie zoznamu odberateľov vybranej kategórie nás kontaktujte.


Cenník služby Protext Online

6.000 Kč za 6 tlačových správ, dĺžka: 500 slov (bez titulku a kontaktu)

Uvedená cena je bez 21% DPH. Platnosť predplatného je 48 mesiacov od objednávky.

Umiestnenie správy na Twitteri Českých novín:

Správu vydanú službou Protext je možné navyše umiestniť na Twitter portálu České noviny, ktorý má viac ako 59 tisíc užívateľov. Cena je 1.500 Kč bez DPH.


Graf Protext Online